hyra av träningsplanen 10:- (kan vara andra som tränar samtidigt)

hyra av träningsplanen 100 (för kurs eller om du vill vara ensam/ med din träningsgrupp)

hyra av träningsplanen hel dag 500:-(mellan 07,00-18,00 vardagar)

månadskort 50:- ( ej för egen kursverksamhet)

årskort 300:-(ej för egen kursverksamhet)