Kurser

valpkurs: Måndagar  Ingen kurs i höst

tid 18,30-20,00 plats  Verkstadsvägen 4 C

datum: måndagar  

Innehållet anpassas efter deltagarnas behov, men grundstommen är att jobba på de problem som kan uppkomma i vardagen och öka samarbetat mellan ägare och hund

Kursen  är öppen för valpar mellan 3-8 månader kursen inehåller bla att gå fint i koppel, sitt ,ligg, inkallning, belöningsmetoder hantering mm.

Pris 1200:-

lydnadskurs  inriktning tävling: FULL

tid 18,30-20,00 Plats verkstadsvägen 4C

datum: måndagar: Kursen inehåller bla  sitt,ligg ,inkallning,belöningsmetoder, hantering mm och är individanpassad

Pris 1200:-

vardagslydnad/ unghundskurs: Måndagar: ingaen kurs i höst

Kursen innehåller bla sitt ligg, inkallning, belöningsmetoted, hantering mm. och är individanpassad

Pris 1200:-