hyra av träningsplanen 20:- (kan vara andra som tränar samtidigt)

hyra av träningsplanen 100 (för kurs eller om du vill vara ensam/ med din träningsgrupp)

hyra av träningsplanen hel dag 500:-(mellan 07,00-18,00 vardagar)